riskli-gebelik-aydan-biri-k

Amniyosentez’de Sıvı Ekleme Ve Azaltma Tedavisi Nedir?

Sıvı ekleme ve sıvı azaltma tedavisinin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikli olarak bu tedaviyi gerektiren durumların açıklanması gerekmektedir. Hamilelik süresince bebeğin rahimde içinde bulunduğu amniyon sıvısı bazı durumlarda artma ve azalma gösterebilmektedir.

BXP67813h

Çoğul Gebeliklerde Amniyosentez Uygulaması Mümkün Müdür?

Çoğul gebeliklerde amniyosentez uygulamaları artık günümüzde mümkündür. Eğer risk faktörü varsa ve gebenin doktoru o yönde bir istekte bulunmuşsa gebe kişinin de ortak kararı ile çoğul gebeliklerde amniyosentez uygulamaları mümkün olabilecektir.

BXP67796h

Amniyosentez Azalması (Oligohidramnios) Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Tıp dilinde amniyon sıvısı genellikle AS baş harfleriyle sembolize edilmektedir. AS, Hipokrat tarafından fetal böbreğin oluşturduğu bir sıvı olarak ileri sürülmüş fakat bu sıvının oluşumu hakkında bilgiler tam değildir. Buna rağmen doğum uzmanları AS sıvısını fetal tanı için kullanmışlardır.

BXP67795h

Amniyosentez Artması (Polihidramnios) Nedir Ve Nasıl Tedavi Edilir?

Amnion sıvısının artmasına polihidramnios denir. Polihidramnios embriyonun içinde bulunduğu sıvının normalde olduğundan daha fazla olmasıdır. Amnion sıvısının artmasına;

berem5

Amniyotik Bant Nedir?

Prof. Dr. Aydan Biri – Amniyotik bant, genel olarak amnion zarının katlanma yapması sonucu oluşan ip,uzantı veya perde gibi bir yapıdır.. Amniyotik bant oluşumunun diğer isimleri; ADAM sendromu, amniyotik deformite, adezyon ya da mutilasyon terimleri ile ifade edilmektedir. Bu durum genellikle USG (ultrasonografi ) ile tespit edilebilmekle birlikte USG verileri sonucunda görülen her şey amniyotik bant olarak değerlendirilmemelidir. Bu noktada USG verilerinin uzman bir hekim tarafından doğru şekilde yorumlanması çok önemlidir.

berem1

Amniyosentez Sonrasında Düşük Yaşanma İhtimali Nedir?

Prof. Dr. Aydan Biri – Amniyosentez sonrasında düşük riski; Amniyosentez yapılmasının düşünülmesi için bir takım değerlendirmeler yapılacaktır. Bir anne için gebelik oldukça önemli ve zor bir süreçtir. Daha öncesinde düşük ile sonuçlanan bebekleri olan hamileler bu risk ile psikolojik anlamda oldukça zorlu süreçte olmaktadırlar. Yaşın 35ten yukarı olması, zor gebe kalınması, aileden genlerle gelebilecek bir takım rahtsızlıkların bulunması anne adayları için önemli olmakta ve yineleyen düşük tablosu yaşanıyorsa endişeler büyümektedir.

Pregnant woman excercises with gymnastic ball

Amniyosentez Sonrasında Dikkat Edilecek Durumlar Nelerdir?

Prof. Dr. Aydan Biri -Amniyosentez durumu düşünülen gebeler için bir takım risk faktörlerinin yaşanabileceğinden söz etmek gerekir. Yapılacak işlemler yapım aşaması olarak çok zorlayıcı olmayacak, her hangi bir ağrı yaşanmadan gerçekleşecektir. Ancak bir takım komplikasyonların oluşma riski vardır. Bu riskler her operasyonda olabileceği gibidir.

Heart From Hands, pregnant woman

Amniyosentez Sonrası Enfeksiyon Görülme Riski Nedir?

Prof. Dr. Aydan Biri – Gebelik boyunca endişe duyulan ve insana şüphe yaratacak durumların varlığı aileler için oldukça önemlidir. Özellikle ailede Akdeniz anemisi, boy kısalığı, kan uyuşmazlığı, kan hastalıkları, genetik rahatsızlıklar gibi bir takım problemlerin varlığı görülüyorsa ve ultrason görüntüleri ile istenen sonuçların dışında sonuçlar tespit ediliyorsa bu noktada hekimler amniyosentez incelemesi isteyebileceklerdir.